Case: Stora Enso

A4-kopiopaperilaatikoiden lavausjärjestelmät

Tarve

Stora Ensolla oli tarve lavausjärjestelmälle, jolla voitaisiin lavata automaattisesti neljältä pakkauslinjalta tulevat A4-kopiopaperilaatikot.

Ratkaisu

AMH:n toimittama kokonaisratkaisu koostui useasta pienemmästä järjestelmästä: pakkauskoneiden ja lavaajan välisistä laatikkokuljetinjärjestelmistä, tyhjien kuormalavojen syöttöjärjestelmästä, kahdesta erillisestä ylälavaajasta, valmiiden lavojen kuljetinjärjestelmästä, lavaetiketöinnistä robotilla sekä kuljetinjärjestelmästä, joilla lavat siirretään etiketöinnistä varastoon. Kokonaisuutta ohjataan keskitetysti WinCC-valvomo-ohjelmistolla.

Toiminta

Kokonaisprosessissa on useita vaiheita, jotka nivoutuvat saumattomasti toisiinsa. Asiakkaan tuotannonhallintaohjelmasta saadaan tilaukset järjestelmään linjoittain. Tilaustiedoista selviävät tilauksen laatikkomäärä, lavattava kuvio, kerrosmäärä, sekä käytettävä kuormalava. Kuormalavojen syöttöaseman siirtovaunu noutaa lavakasetista kulloinkin käytössä olevan tyhjän kuormalavan ja lähettää sen ko. lavaajalle.

Ratkaisu koostuu viidestä tyhjälavakasetista kuljettimineen, sekä yhdestä siirtovaunusta. Yhteensä neljältä pakkauslinjalta tulevat A4-laatikot siirretään nostimien kautta tuotekuljetinjärjestelmälle, joka siirtää laatikot lavaajille. Lavaajat ovat ns. ylälavaajia, jotka on varustettu automaattisesti säätyvillä vasteilla ja siirtimillä. Näin ollen minkäänlaisia mekaanisia säätöjä ei tarvitse tehdä lavauskuvion ja tilauksen vaihtuessa. Lavaajassa on kaksi erillistä kerroksen muodostuslaitteistoa, jotka siirtävät vuorotellen muodostetun kuvion kuormalevylle ja joka edelleen siirtää kerroksen lavalle.

Yksittäinen lavaaja lavaa kahden pakkauslinjan tuotteita eli 2 tilausta. Tuotekuljettimille kerätään aina yksi lavallinen laatikoita ennen kuin ne siirretään lavaajalle. Lavaaja vaihtaa automaattisesti asetukset kun lavauskuvio vaihtuu. Valmis lava siirretään lavakuljetinjärjestelmällä huputuksen kautta lavaetiketöintiin. Lavakuljetinjärjestelmä säilyttää kunkin lavan tiedot etiketöintiin asti ja lavan tullessa etiketöintipisteeseen, pyytää se tulostamaan ko. lavan tiedoilla varustetut etiketit (2 kpl / lava). Teollisuusrobotti asettaa etiketit kuormalavaan, jossa etiketin luettavuus tarkistetaan viivakoodilukijalla ennen kuin kuljetinjärjestelmä siirtää sen varastoon.

Puh. 020 7401 310
Fax 020 7401 329

AMH-Systems Oy
Kirikalliontie 5
FI-27320 Ihode