Case: Olvi

Kustannustehokas ratkaisu juomatölkkien pakkaukseen

Tarve

Markkinoille oli tulossa uusi, ns. kennolevyalusta, jolle pakataan juomatölkit joko irrallisina tai erikokoisina muovikelmutettuina ryhminä. Olvi halusi olla tässä pakkausmuodossa eturintamassa, koska se palveli heidän markkinallisten etujensa lisäksi myös tilauskohtaista tuotekeräilyä. Linja haluttiin sijoittaa tuotantolinjan välittömään läheisyyteen.

Ratkaisu

AMH pystyi suunnittelemaan ja toteuttamaan ratkaisun, joka mahdollisti laitteiden sijoittamisen haasteellisen pieneen tilaan. Ratkaisussa hyödynnettiin tuote-elinkaarensa päähän tulleen purettavan linjan vielä käyttökelpoisia laitteita, mikä toi merkittäviä kustannussäästöjä. Hyvään lopputulokseen päästiin muun muassa sen ansiosta, että monista aiemmin toimitetuista projekteista oli asiakkaalle syntynyt luottamus AMH:n ammattitaitoon ja kykyyn johtaa haastavia projekteja.

Toiminta

Järjestelmässä on omat tuotekuljettimet ja ryhmittelylaitteet irtotölkeille ja ryhmäpakkauksille. Tölkit ja ryhmäpakkaukset ryhmitellään laitteilla siten, että lopputuloksena on 192 tölkin muodostama ryhmä. Se on samalla lavattavalla lavalla olevien kahdeksan kennolevyn edellyttämä määrä tölkkejä.

Lavakasetista syötetään tyhjä lava lavauspaikalle. Robotti yksi siirtää kennolevylavalta yhden kennolevykerroksen, jossa on kahdeksan kennolevyä, lavattavan lavan päälle. Robotti kaksi ottaa em. 192 tölkistä kiinni ja nostaa ne lavan päälle asetetun kennolevykerroksen päälle. Toiminta jatkuu kunnes esiasetusten mukainen määrä tuotekerroksia on lavattu lavalle.

Tässä vaiheessa tapahtuu ns. lavan vaihto. Ensimmäisenä lavattu lava siirretään varastokuljetinjärjestelmän kautta varastoon ja lavakasetista syötetään uusi lava lavauspaikalle. Kennolevypinolavan tyhjennyttyä siirretään tyhjä lava varastolavakasettiin ja uusi kennolevypinolava ajetaan varastokuljettimelta purkupaikalle.
Kennolevypinolavat tuodaan trukilla järjestelmän varastokuljettimille, samoin kuin lavattavat lavapinot. Kennolevyistä vapautuneet lavapinot poistetaan järjestelmästä myös trukilla. Valmiit tuotelavat siirtyvät automaattisen kuljetin- ja vihivaunujärjestelmän avulla varastoon. AMH on toimittanut myös WinCC-valvomolla toimivan kuljetinjärjestelmän lavaseurannan.

Puh. 020 7401 310
Fax 020 7401 329

AMH-Systems Oy
Kirikalliontie 5
FI-27320 Ihode